ประกาศ ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

2019-02-02

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เปิดขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ต่างข้างล่าง

รายละเอียดข้อมูล : http://bit.ly/JournalCapital2019

แบบฟอร์มขอรับทุน : http://bit.ly/Fundedform2019

หมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-561-2445 ต่อ 706, 707

โทรสาร : 02579-6895

ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900