ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

2021-01-21

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-561-2445 ต่อ 706, 707
โทรสาร : 02579-6895