ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

2022-03-16

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-561-2445 ต่อ 719
โทรสาร : 02579-6895